Partneři
Kotva

Masopustní rej

25. 2. oslavily první a druhé třídy příchod masopustu rejem v tělocvičně.
Více informací
Masopustní rej

Mikuláš ve škole

Po roční přestávce zavítal do školy svatý Mikuláš.
Více informací
Mikuláš ve škole

První školní den

1. 9. 2021 byl úplně první školní den pro 26 prvňáčků a 15 žáčků přípravné třídy.
Více informací
První školní den

Utkání v přehazované

23. 6. proběhlo utkání v přehazované mezi výběry učitelů a deváťáků. Nad většími zkušenostmi učitelů zvítězilo mládí.
Více informací
Utkání v přehazované

31. 5. - Den šortek a sukýnek

S postupným rozvolňováním vládních opatření se vracíme k našim různě inspirovaným Dnům.
Více informací
31. 5. - Den šortek a sukýnek
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.zspolackova.cz.

Forma zveřejňovaných informací je v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen „směrnice“) a se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 5, formátování obsahu je realizováno odděleně pomocí kaskádových stylů CSS, a JavaScriptu. Uspořádání a ovládání webových stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány v relativních jednotkách. Pro zvětšení je potřeba použít systémových nástrojů (nastavení prohlížeče).

V případě nalezení problematického obsahu, prosíme, využijte kontakty uvedené na konci tohoto prohlášení.

Informace prezentované v jiných formátech

Na těchto stránkách jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Zpravidla se jedná o dokumenty, které jsou určeny k dalšímu off-line použití, případně takové, u kterých je potřeba zachovat přesné rozložení všech elementů a celkovou konzistenci dokumentu a které by proto bylo nepraktické realizovat pomocí HTML.
Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:
• PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
• DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
• RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
• ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

V případě, že Váš operační systém nepodporuje instalaci těchto prohlížečů, kontaktujte emailem nebo telefonicky kontaktní osobu uvedenou na konci tohoto prohlášení a domluvte si zaslání souboru v jiném formátu, případně si vyžádejte další informace.
Výjimky z pravidel přístupnosti
Obsah těchto stránek vznikal postupně v rámci dlouhého časového období. Přese všechnu snahu nejsme schopni zajistit plošnou nápravu všech nedostatků. Z důvodu nepřiměřené zátěž proto naše stránky dočasně využívají výjimku ve smyslu článku 5 směrnice v následujícím rozsahu:

• Stránky obsahují opakující se identifikátory atributů, což může komplikovat navigaci uvnitř stránky.
• Některé obrázky použité v odkazech mají prázdný alternativní textový popis.
• Stránky neobsahují první odkaz, který by umožňoval přímý přeskok na hlavní informační obsah (tzn. přeskočení záhlaví, menu apod).
• Na našich stránkách nejsou některé části jejich logického členění vyjádřeny takovým způsobem, aby je bylo možno detekovat automaticky, což může ztěžovat orientaci některým uživatelům využívajícím podpůrné technologie.
• Některé naše stránky neobsahují odkazy, které umožňují přeskočení opakovaně používaných bloků obsahu.
• Stránky neobsahují správnou specifikaci použitého jazyka v atributu lang.
• Na našich stránkách se vyskytují vstupní elementy formulářů a další ovládací prvky tvořené pouze obrázkem, který nemají uveden odpovídající alternativní textový popis.
• Některé naše stránky obsahují formuláře, které nemají tlačítko pro odeslání obsahu formuláře.
• Některé iframe bloky nemají vyplněn atribut title, což může za určitých okolnosti ztěžovat orientaci uvnitř stránky.
• Naše stránky obsahují ovládací elementy realizované pomocí skriptování, jejichž aktuální stav nelze určit standardními metodami.

Vzhledem k tomu, že naše stránky nemají velký rozsah neměly by tyto nedostatky být zásadní pro porozumění jejich obsahu.

} Je možné, že se na našich stránkách ojediněle vyskytují i jiné nedostatky v dodržování pravidel přístupnosti vzniklé v důsledku chyby – průběžně se snažíme je odstraňovat.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 21.09.2020.

Kontakt na správu webu

V případě, že v důsledku technických nedostatků máte vzhledem ke svým omezením problém s porozuměním obsahu našich stránek, využijte některý z následujících kontaktů. Budeme se snažit potřebné informace Vám předat v odpovídající formě jinou cestou. Na stejné adresy směřujte Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu.

Mgr. Martinou Lipárovou, ředitelkou
Tel: 241 442 291
E-mail: liparova@zspolackova.cz


Ostatní sdělení

V případě, že je pro Vás obsah a text webových stránek obtížně čitelný můžete si jej zvětšit pomocí nástroje Vašeho prohlížeče. Obsah a text webové prezentace je responzivní, tj. přizpůsobí se rozlišení Vašeho monitoru. V nejběžněji užívaných prohlížečích lze obsah a text zvětšovat a zmenšovat taktéž za užití klávesových zkratek CTRL++ a CTRL+-.
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.