Kotva

Turnaj v přehazované

Dne 14. 6. 2023 se uskutečnil tradiční turnaj v přehazované mezi družstvy učitelů a obou devítek.
Více informací
Turnaj v přehazované

Den šestý a sedmý

Závěr zájezdu do Chesteru.
Více informací
Den šestý a sedmý

Čarodějnice

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 se na školní hřiště slétla spousta čarodějnic a čarodějů.
Více informací
Čarodějnice

Masopustní karneval

I my jsme si užili masopust.
Více informací
Masopustní karneval

První školní den

1. 9. 2022 začalo do naší školy chodit 21 prvňáčků a 9 žáků nulté třídy.
Více informací
První školní den

Den pro děti

Na závěr školního roku 2021/2022 se dne 28. 6. konal Den pro děti.
Více informací
Den pro děti
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.zspolackova.cz.

Forma zveřejňovaných informací je v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen „směrnice“) a se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 5, formátování obsahu je realizováno odděleně pomocí kaskádových stylů CSS, a JavaScriptu. Uspořádání a ovládání webových stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány v relativních jednotkách. Pro zvětšení je potřeba použít systémových nástrojů (nastavení prohlížeče).

V případě nalezení problematického obsahu, prosíme, využijte kontakty uvedené na konci tohoto prohlášení.

Informace prezentované v jiných formátech

Na těchto stránkách jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Zpravidla se jedná o dokumenty, které jsou určeny k dalšímu off-line použití, případně takové, u kterých je potřeba zachovat přesné rozložení všech elementů a celkovou konzistenci dokumentu a které by proto bylo nepraktické realizovat pomocí HTML.
Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:
• PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
• DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
• RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
• ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

V případě, že Váš operační systém nepodporuje instalaci těchto prohlížečů, kontaktujte emailem nebo telefonicky kontaktní osobu uvedenou na konci tohoto prohlášení a domluvte si zaslání souboru v jiném formátu, případně si vyžádejte další informace.
Výjimky z pravidel přístupnosti
Obsah těchto stránek vznikal postupně v rámci dlouhého časového období. Přese všechnu snahu nejsme schopni zajistit plošnou nápravu všech nedostatků. Z důvodu nepřiměřené zátěž proto naše stránky dočasně využívají výjimku ve smyslu článku 5 směrnice v následujícím rozsahu:

• Stránky obsahují opakující se identifikátory atributů, což může komplikovat navigaci uvnitř stránky.
• Některé obrázky použité v odkazech mají prázdný alternativní textový popis.
• Stránky neobsahují první odkaz, který by umožňoval přímý přeskok na hlavní informační obsah (tzn. přeskočení záhlaví, menu apod).
• Na našich stránkách nejsou některé části jejich logického členění vyjádřeny takovým způsobem, aby je bylo možno detekovat automaticky, což může ztěžovat orientaci některým uživatelům využívajícím podpůrné technologie.
• Některé naše stránky neobsahují odkazy, které umožňují přeskočení opakovaně používaných bloků obsahu.
• Stránky neobsahují správnou specifikaci použitého jazyka v atributu lang.
• Na našich stránkách se vyskytují vstupní elementy formulářů a další ovládací prvky tvořené pouze obrázkem, který nemají uveden odpovídající alternativní textový popis.
• Některé naše stránky obsahují formuláře, které nemají tlačítko pro odeslání obsahu formuláře.
• Některé iframe bloky nemají vyplněn atribut title, což může za určitých okolnosti ztěžovat orientaci uvnitř stránky.
• Naše stránky obsahují ovládací elementy realizované pomocí skriptování, jejichž aktuální stav nelze určit standardními metodami.

Vzhledem k tomu, že naše stránky nemají velký rozsah neměly by tyto nedostatky být zásadní pro porozumění jejich obsahu.

} Je možné, že se na našich stránkách ojediněle vyskytují i jiné nedostatky v dodržování pravidel přístupnosti vzniklé v důsledku chyby – průběžně se snažíme je odstraňovat.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 21.09.2020.

Kontakt na správu webu

V případě, že v důsledku technických nedostatků máte vzhledem ke svým omezením problém s porozuměním obsahu našich stránek, využijte některý z následujících kontaktů. Budeme se snažit potřebné informace Vám předat v odpovídající formě jinou cestou. Na stejné adresy směřujte Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu.

Mgr. Martinou Lipárovou, ředitelkou
Tel: 241 442 291
E-mail: liparova@zspolackova.cz


Ostatní sdělení

V případě, že je pro Vás obsah a text webových stránek obtížně čitelný můžete si jej zvětšit pomocí nástroje Vašeho prohlížeče. Obsah a text webové prezentace je responzivní, tj. přizpůsobí se rozlišení Vašeho monitoru. V nejběžněji užívaných prohlížečích lze obsah a text zvětšovat a zmenšovat taktéž za užití klávesových zkratek CTRL++ a CTRL+-.
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.